So sánh sản phẩm

Khí nén

 • Bội trơn Lubricator PARKER L606-08W/M8

  Bội trơn Lubricator PARKER L606-08W/M8

  Liên hệ

  Bội trơn Lubricator PARKER L606-08W/M8 được thiết kế gọn nhẹ. Bội trơn Lubricator PARKER L606-08W/M8 ứng dụng cho nhiều lĩnh vực  Product Specifications: Item Air Line Lubricator Adjustment Type Screwdriver Body Material Zinc Bowl Material Zinc …

 • Điều áp Regulator PARKER RC119-08C/M2

  Điều áp Regulator PARKER RC119-08C/M2

  Liên hệ

  Điều áp  Regulator PARKER RC119-08C/M2 được thiết kế gọn nhẹ. Điều áp  Regulator PARKER RC119-08C/M2 sử dụng Max tới 300PSI / 21bar,  ứng dụng cho nhiều lĩnh vực  Vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất cho Điều áp  Regulator PARKER RC119-08C/M2 Email : phuc.dao@phucthinh-tech.com M/ Zalo: …

 • Điều áp Regulator PARKER R119-06/M2

  Điều áp Regulator PARKER R119-06/M2

  Liên hệ

  Điều áp Regulator PARKER R119-06/M2 được thiết kế gọn nhẹ. Điều áp Regulator PARKER R119-06/M2 ử dụng Max tới 300PSI / 20bar ứng dụng cho nhiều lĩnh vực  Vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất cho Điều áp Regulator PARKER R119-06/M2 Email : phuc.dao@phucthinh-tech.com M/ Zalo: 0937 664 …

 • Lọc Filter PARKER F602-08WJ/M4

  Lọc Filter PARKER F602-08WJ/M4

  Liên hệ

  Lọc Filter PARKER F602-08WJ/M4 được thiết kế gọn nhẹ. Lọc Filter PARKER F602-08WJ/M4 sử dụng Max tới 250PSI / 17bar ứng dụng cho nhiều lĩnh vực  Vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất cho Lọc Filter PARKER F602-08WJ/M4 Email : phuc.dao@phucthinh-tech.com M/ Zalo: 0937 664 …

 • Điều áp parker R119-02C

  Điều áp parker R119-02C

  Liên hệ

  Điều áp parker R119-02C được thiết kế gọn nhẹ. Điều áp parker R119-02C sử dụng Max tới 300PSI / 20bar, ứng dụng cho nhiều lĩnh vực  Vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất cho Điều áp parker R119-02C Email : phuc.dao@phucthinh-tech.com M/ Zalo: 0937 664 …

 • Điều áp PARKER R119-03C

  Điều áp PARKER R119-03C

  Liên hệ

  Điều áp PARKER R119-03C được thiết kế gọn nhẹ. Điều áp PARKER R119-03C sử dụng Max tới 300PSI / 20bar, ứng dụng cho nhiều lĩnh vực  Vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất cho Điều áp PARKER R119-03C Email : phuc.dao@phucthinh-tech.com M/ Zalo: 0937 664 …

 • Bộ điều áp parker RC119-04C

  Bộ điều áp parker RC119-04C

  Liên hệ

  Bộ điều áp parker RC119-04C được thiết kế gọn nhẹ. Bộ điều áp parker RC119-04C sử dụng Max tới 300PSI / 20bar, ứng dụng cho nhiều lĩnh vực  Vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất cho Bộ điều áp parker RC119-04C Email : phuc.dao@phucthinh-tech.com M/ Zalo: 0937 664 …

 • Van PARKER Kuroda VA05PSC24-1UR

  Van PARKER Kuroda VA05PSC24-1UR

  Liên hệ

  Van PARKER Kuroda VA05PSC24-1UR được thiết kế gọn nhẹ. Van PARKER Kuroda VA05PSC24-1UR sử dụng điện áp 24V ứng dụng cho nhiều lĩnh vực  Vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất cho Van PARKER Kuroda VA05PSC24-1UR Email : phuc.dao@phucthinh-tech.com M/ Zalo: 0937 664 …

 • Khớp nối nhanh PARKER PC500

  Khớp nối nhanh PARKER PC500

  Liên hệ

  Khớp nối nhanh PARKER PC500 được thiết kế gọn nhẹ. Khớp nối nhanh PARKER PC500 sử dụng tới 200PSI ứng dụng cho nhiều lĩnh vực  Product Specifications: Item Hydraulic Coupler Body Bearing Material 440 Stainless Steel Body Material Brass Body Size 1/2" …

 • Van điện từ Solenoid valve PARKER 121M224SV5p1-481865C2

  Van điện từ Solenoid valve PARKER 121M224SV5p1-481865C2

  Liên hệ

  Van điện từ Solenoid valve PARKER 121M224SV5p1-481865C2 được thiết kế gọn nhẹ. Van điện từ Solenoid valve PARKER 121M224SV5p1-481865C2 ứng dụng cho nhiều lĩnh vực  Vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất cho Van điện từ Solenoid valve PARKER 121M224SV5p1-481865C2 Email : …

 • Xy lanh khí nén PARKER P1PS050DS7G0025

  Xy lanh khí nén PARKER P1PS050DS7G0025

  Liên hệ

  Xy lanh khí nén PARKER P1PS050DS7G0025 được thiết kế gọn nhẹ. Xy lanh khí nén PARKER P1PS050DS7G0025 sử dụng Max tới 10bar, ứng dụng cho nhiều lĩnh vực  Vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất cho Xy lanh khí nén PARKER P1PS050DS7G0025 Email : phuc.dao@phucthinh-tech.com M/ Zalo: 0937 664 …

 • Đầu nối khí PARKER Legris 38891213

  Đầu nối khí PARKER Legris 38891213

  Liên hệ

  Đầu nối khí PARKER Legris 38891213 được thiết kế gọn nhẹ. Đầu nối khí PARKER Legris 38891213 sử dụng bền bỉ, ứng dụng cho nhiều lĩnh vực  Vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất cho Đầu nối khí PARKER Legris 38891213 Email : phuc.dao@phucthinh-tech.com M/ Zalo: 0937 664 …

Chat Facebook