Chat Facebook

So sánh sản phẩm
1025P12 01 09 Legris  Advanced Polyamide Calibrated

1025P12 01 09 Legris Advanced Polyamide Calibrated


Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)

1025P12 01 09

Advanced Polyamide Calibrated Tubing 

Parker Legris . Made in Spain

Liên hệ

  • Mã sản phẩm:
  • 1025P120109
  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nhà cung cấp:
  • Parker EU

1025P12 01 09

Advanced Polyamide Calibrated Tubing 

Parker Legris . Made in Spain

Maximum Operating Pressure: 50 bar
Tube I.D. (mm): 9
Tube O.D. (mm): 12
Tubing Material: PA
Minimum Operating Temperature: -40 °C
Color: BLACK
Maximum Operating Temperature: up to 100 °C See the Graph “Working Pressure/Working Temperature”
Vacuum Pressure Rating: 755 mm-Hg
Weight: 1.664 kg/package
Number of Tubes: 1
Application: Packaging, Tooling, Compressed Air, Motion Technologies, Robotics, Industrial Machinery
Media: Air (Compressed Air: Semi-Rigid PA), Air (Compressed Air: Rigid PA), Industrial Fluids (Rigid PA), Industrial Fluids (Semi-Rigid PA), Lubricants (Rigid PA)
Specifications Met: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrial), DIN 74324 -1 (for Chemical Performance and Resistance in Transportation), REACH 1907/2006 (Industrial), PED 97/23/EC (Industrial), ISO 7672 (for Chemical Performance and Resistance in Transportation), DIN 73378 (for Chemical Performance and Resistance in Transportation)
Length (m): 25

 

Liên hệ trực tiếp đến chúng tôi theo Hotline/ zalo 0937 664 929  hoặc email phuc.dao@phucthinh-tech.com

1025P12 01 09

Advanced Polyamide Calibrated Tubing 

Parker Legris . Made in Spain